Oddziaływanie elektromagnetyczne drobnego AGD

      Możliwość komentowania Oddziaływanie elektromagnetyczne drobnego AGD została wyłączona

Niewidoczne oddziaływanie elektromagnetyczne

Drobne AGD emituje oddziaływanie elektromagnetyczne. Jest to temat wzbudzający wiele zainteresowania. Dyskutują nad nim naukowcy oraz zwykli użytkownicy owych urządzeń. W każdym domu znajdują się bowiem różnorodne sprzęty elektryczne. Nie można też zapominać o wszechobecnych smartfonach. Wszystkie te urządzenia emitują pewne natężenie pola elektromagnetycznego. Warto więc rozumieć, jak PEM wpływa na otoczenie. To pozwoli na świadome korzystanie z nowoczesnych technologii. Nie narażając się przy tym na nadmierną ekspozycję na pole elektromagnetyczne.

Pola elektromagnetyczne są wszędzie wokół nas. Nie sposób od nich uciec, zarówno w domu, jak i poza nim. Natężenie pola elektromagnetycznego domowego AGD est zazwyczaj niewielkie. Pochodzi z przewodów elektrycznych oraz domowych urządzeń. Są to między innymi telewizory, komputery czy lodówki. Nie sposób zauważyć pola elektromagnetycznego. Można jedynie wykonać pomiary pól elektromagnetycznych samodzielnie. Ewentualnie zlecić takie pomiary fachowcom.

Wpływ PEM na zdrowie człowieka

Rozwój technologii wymusza ostrożne podchodzenie do nowinek. Nie zbadano bowiem do końca ich wpływu na zdrowie człowieka. Aktualna wiedza nie potwierdza, że oddziaływanie elektromagnetyczne AGD szkodzi. Mówi się też o nadwrażliwości elektromagnetycznej. Są to jednak subiektywne odczucia badanych. Nie udowodniono również bezpośredniego związku między PEM, a niektórymi rodzajami raka. Dopóki nie pojawią się konkretne dowody, warto zachowywać ostrożność. W jej ramach prowadzi się monitoring pola magnetycznego. Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne pomiary są regularnie wykonywane w niektórych zakładach pracy. Wymagają tego bowiem przepisy BHP.

Kroki zapobiegawcze

Osoby, które szczególnie boją się następstw ekspozycji na PEM, mogą podjąć pewne działania w swoich domach. W sypialni nie powinny znajdować się zbędne AGD. Nie należy też przechowywać telefonu komórkowego koło łóżka. Natężenie pola elektromagnetycznego spadnie dzięki wyłączeniu niepotrzebnych urządzeń. Nieoglądany telewizor emituje niepotrzebnie PEM.

Warto również zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie pola elektromagnetyczne są szkodliwe. naturalne pola magnetyczne Ziemi są niezbędne dla wielu form życia. PEM pomaga też w niektórych formach leczenia. W tym miejscach regularnie mierzy się poziom pola elektromagnetycznego.